Sv. Hieronim

Ordo-missae Hieronymus – 30.9. 2020

Gradivo: Bogomir Trošt
Notografiranje (moderna in neume), priredbe, orgle: Edo Milavec

Program PDF – cela maša, ljudstvo in pevci – neume
Ordo-missae_Hieronymus_2020-textus-cantus_OMNIA
delovna varianta.

Zbor kompletne note v neumah:
A5 format – knjižica za tiskanje na ležeči A4 list dvostransko
A4 format – posamezni listi

Zbor bo razdeljen na 2delaZbor-Chorus in manjšo skupino Cantor
ki se hitreje naučijo ker imajo več za pet. (verjetno samo moški)

Chorus-zbor+cantor poje vse pesmi, Hieronim, Ubi caritas, Adoro te devote, Salve Regina.
Kyrie – najprej Cantor nato zbor isto ponovi, razen zadnji zborovski Kyrie je malo daljši.
Gloria – ce bi se jo lahko navadili potem bi to peli vsi drugače samo Cantor
Psalm – pojemo samo vrstico: Dominus verba vitæ æternæ habet.
Alleluia – pajemo samo aleluja
Credo – duhovniki in Cantor (v notah kar je Cantor pojejo duhovniki, Choir – pa cantor skupina.
Sanctus – mislim da bi lahko vsi peli – drugace cantor
isto – Tvojo smrt oznanjamo Gospod in Tvoje je kraljestvo
Oče naš – Pater noster – vsi
Agnus Dei – Cantor – Agnus dei qui… – Zbor – Miserere nobis


Notno gradivo – spremljave – zbor

Hymnus – Vstop

AD ORATORIUM SANCTI HIERONYMI Note spremljava 1-3
Harmonizacija: Edo Milavec.


počasna verzija za učenje

Mašni deli
Missa VIII – De Angelis, Credo III
Note zbor

Kyrie


Gloria

Obe berili peti

Psalmus responsorius – Ps 18,8-11 Note
odgovor: Dominus verba vitæ æternæ habet.
Gospod ima besede večnega življenja.
odpev melodija in harmonizacija: Edo Milavec
Psalm 6 ton. Note spremljava
Psalmus 18

Aleluja
Alleluia – vrstica 6 ton. Note spremljava

Evangelij – pet
Evangelium (Mat 13,47-52)

Credo IIInote spremljava

Prošnje Spremljava
Oratio universalis sive fidelium
odgovarjamo: Te rogamus audi nos

Darovanje
Ubi caritas et amornote spremljava CLP

Hvalospev
Præfatio

Sanctus/Benedictus VIII

Druga evharistična molitev
Prex euharistica II

Skrivnost vere.
Mortem tuam annuntiámus Dómine, * et tuam resurrectiónem confitémur, * donec vénias.

Oče naš: Spremljava
Pater noster, qui es in cælis: * sanctificétur nomen tuum; * advéniat regnum tuum; * fiat volúntas tua, * sicut in cælo, et in terra. *
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; * et dimítte nobis débita nostra, * sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; * et ne nos indúcas in tentatiónem; * sed líbera nos a malo.

Tvoje je kraljestvo
Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sǽcula.

Agnus Dei VIII


Obhajilo Communionis distributio
Adoro te devote Note spremljava 3+4 kitice, spremljava 3+2+2kitice

Priredba Partitura, Violin solo reduction, Organum reduction SCR, Organum reduction6 SCR

Sklepni obredRITUS CONCLUSIONIS

Dóminus vobíscum. – R. Et cum spíritu tuo.

Ite, missa est. Deo grátias. – Missa VIII – kot Kyrie

Ad Sepulcrum eiudem Sancti Hieronymi Note spremljava 4.5. kitica
4. Deserti cupiens grata silentia,
ad cunas Domini pervigil astitit,
ut carnem crucians se daret intime
Patri munus et hostiam.

5. Hic verbum fídei sánctaque dógmata
scrutándo stúduit pándere lúcide,
aut hostes, véhemens ut leo, cóncitus
acri voce reféllere.

Salve, ReginaSpremljava


Latinščina – Avstroogrska

c = k
i = j, – ko je na začetku pred vokalom ali med dvema vokaloma
j = j
ti = ci – če je pred vokalom
y = i
æ = e – široki
razlike z rimsko latinščino:
č = c (c pred i, e, æ)
š = sc (sc pred i, e, æ – ascendit)
nj = g (gn, – agnus)
ž/đ = g (gi, ge, – agimus, unigenite)

Povezave

Vse latinske maše + spremljave

Različne note če komu kaj prav pride

MissaCantata-Lectiones.pdf

OrdoMissae_Hieronymus_2020-cantus-celebrantis-corr.pdf

Edo Milavec